Her finnes alle artikler utgitt av Ungsinn.

Hver årgang har to utgivelser. Klikk på årgangen og utgivelsen for å finne artiklene.

2024

Utgave 1

Mestringskurs for ungdom (DU) (3. utg.)

Forfatter Siv Skotheim, Gro Janne Wergeland og Øyvind Kvello
2024,1:2 (publisert 9.april 2024)

Flyt (1. utg)

Forfatter Åse Sagatun & Rannveig Grøm Sæle
2024,1:1 (publisert 12.januar 2024)

2023

Utgave 2

Cool Kids (1. utg)

Forfatter Jannike Kaasbøll & Per Håkan Brøndbo
2023,2:3 (publisert 9.november 2023)

TFCO – Treatment Foster Care Oregon (1. utg.)

Forfatter Helene Eng, Bjørn Helge Handegård & Joshua Patras
2023,2:2 (publisert 13.oktober 2023)

SIBS Søskenprosjektet (1. utg)

Forfatter Marianne Berg Halvorsen & Camilla Lauritzen
2023,2:1 (publisert 17.juli 2023)

Utgave 1

VIP Snak om det (2. utg.)

Forfatter Simon-Peter Neumer, Marte Rye & Solveig Holen
2023,1:2 (publisert 21.juni 2023)

VIP-Makkerskap (1. utg.)

Forfatter Trude Havik & Marte Rye
2023,1:1 (publisert 4.april 2023)

2022

Utgave 2

PMTO-foreldregruppe (2. utg.)

Forfatter Frode Adolfsen, Charlotte Reedtz, Roman Koposov, Sturla Fossum
2022,2:1 (publisert 7.september 2022)

Utgave 1

Skilsmissegrupper (2. utg.)

Forfatter Lene-Mari P. Rasmussen, Øivin Christiansen
2022,1:2 (publisert 17.juni 2022)

Mestringskatten (3. utg.)

Forfatter Bente Strom Mowatt Haugland & Jon Fauskanger Bjåstad
2022,1:1 (publisert 7.februar 2022)

2021

Utgave 2

Kjærlighet og Grenser (3. utg.)

Forfatter Ragnhild Bjørknes, Roman Koposov & Helene Eng
2021,2:3 (publisert 30.desember 2021)

MOT-programmet Robust ungdom 12–16 (1. utg)

Forfatter Marte Rye, Sabine Kaiser & Monica Martinussen
2021,2:2 (publisert 21.oktober 2021)

Respekt (2. utg.)

Forfatter Kjell Morten Stormark, Willy-Tore Mørch og Monica Martinussen
2021,2:1 (publisert 23.september 2021)

Utgave 1

The Bergen 4-Day Treatment (B4DT) (1. utg)

Forfatter Kristin D. Martinsen & Erling W. Rognli
2021,1:3 (publisert 11.mai 2021)

MITT VALG! Ungdomsskole-versjonen (1. utg)

Forfatter Rannveig Grøm Sæle & Merete Asheim
2021,1:2 (publisert 9.april 2021)

Circle of Security (COS) International – Parenting (COS-P) (2.utg.)

Forfatter Marte Rye & Helene Eng
2021,1:1 (publisert 12.mars 2021)

2020

Utgave 2

Telemarksmodellen: Vegen blir til mens vi går den sammen (1.utg.)

Forfatter Marianne Berg Halvorsen & Kirsten Buck Rustad
2020,2:5 (publisert 5.november 2020)

De Utrolige Årene (DUÅ): Foreldreprogram for Førskolebarn (3-6 år) og Skolebarn (6-12 år) (2.utg.)

Forfatter Silje Hukkelberg & Torbjørn Torsheim
2020,2:4 (publisert 2.november 2020)

Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A) (1.utg.)

Forfatter Charlotte Reedtz & Gro Janne Wergeland
2020,2:3 (publisert 10.september 2020)

Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.)

Forfatter Marte Rye, Helene Eng & Stein Erik Ulvund
2020,2:2 (publisert 2.september 2020)

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) (2. utg.)

Forfatter Jon Fauskanger Bjåstad, Bente Storm Haugland & Hege Kornør
2020,2:1 (publisert 7.august 2020)

Utgave 1

Olweus programmet (OBPP) – et skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. utg.)

Forfatter Trude Havik & Sigrun Ertesvåg
2020,1:3 (publisert 14.mai 2020)

Circle of Security Virginia – Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.)

Forfatter Helene Eng, Marte Rye & Stein Erik Ulvund
2020,1:2 (publisert 13.februar 2020)

Psykologisk førstehjelp (2. utg.)

Forfatter Lene-Mari Potulski Rasmussen & Simon-Peter Neumer
2020,1:1 (publisert 9.januar 2020)

2019

Utgave 1

De Utrolige Årene Universalprogrammet (1. utg.)

Forfatter Filip Drozd & Ketil Lenert Hansen
2019,1:2 (publisert 17.desember 2019)

De Utrolige Årenes (DUÅs) skole- og barnehageprogram (1. utg.)

Forfatter Mari-Anne Sørlie & Kyrre Breivik
2019,1:1 (publisert 20.oktober 2019)

2018

Utgave 2

FRIENDS for life (behandling)

Forfatter Rannveig Grøm Sæle & Åse Sagatun
2018,2:3 (publisert 28.november 2018)

Parent Management Training – The Oregon Model (PMTO) som individuell foreldreveiledning (2. utg.)

Forfatter Kjell Morten Stormark & Øivin Christiansen
2018,2:2 (publisert 13.november 2018)

PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø (2. utg.)

Forfatter Merete Aasheim, Joshua Patras, Helene Eng & Henrik Natvig
2018,2:1 (publisert 12.oktober 2018)

Utgave 1

Zippys venner (2. utg.)

Forfatter Simon-Peter Neumer, Børge Mathiassen & Ragnhild Bjørknes
2018,1:2 (publisert 9.februar 2018)

Kjærlighet og grenser (2. utg.)

Forfatter Ragnhild Bjørknes & Roman Koposov
2018,1:1 (publisert 29.januar 2018)

2017

Utgave 2

ICDP (2. utg.)

Forfatter Charlotte Reedtz & Camilla Lauritzen
2017,2:5 (publisert 14.desember 2017)

Multisystemisk terapi – MST (2. utg.)

Forfatter Henriette Kyrrestad Strøm & Bjørn Helge Handegård
2017,2:4 (publisert 7.desember 2017)

Mestringskatten (2. utg.)

Forfatter Bente Storm Haugland & Jon Fauskanger Bjåstad
2017,2:3 (publisert 1.desember 2017)

Zero (2. utg.)

Forfatter Solveig Holen, Monica Martinussen & Helene Eng
2017,2:2 (publisert 28.november 2017)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket SMIL – Styrket mestring i livet (2. utg.)

Forfatter Svein Arild Vis & Karen J. Skaale Havnen
2017,2:1 (publisert 9.november 2017)

Utgave 1

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket ART – Aggression Replacement Training/Adapted Aggression Replacement Training (AART) (2. utg)

Forfatter Lene-Mari Potulski Rasmussen & Henriette Kyrrestad Strøm
2017,1:1 (publisert 21.juni 2017)

2016

Utgave 2

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket DU – Mestringskurs for ungdom (2. utg.)

Forfatter Gro Janne Wergeland, Siv Skotheim & Øyvind Kvello
2016,2:1 (publisert 14.desember 2016)

Utgave 1

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Grønne tanker – glade barn (2. utg.)

Forfatter Helene Eng & Stein Erik Ulvund
2016,1:1 (publisert 21.juni 2016)

2015

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn

Forfatter Helene Eng & Stein Erik Ulvund
2015,1:2 (publisert 27.februar 2015)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!

Forfatter Helene Eng & Stein Erik Ulvund
2015,1:1 (publisert 12.februar 2015)

Utgave 2

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Edinburgh-metoden (2. utg.)

Forfatter Charlotte Reedtz & Camilla Lauritzen
2015,2:2 (publisert 30.november 2015)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TIBIR – Rådgiverintervensjonen (2.utg.)

Forfatter Helene Eng, Joshua Patras og Bjørn Helge Handegård
2015,2:1 (publisert 30.november 2015)

2014

Utgave 2

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Multisystemisk terapi – MST

Forfatter Hege Kornør
2014,2:1 (publisert 26.august 2014)

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd

Forfatter May Britt Drugli & Helene Eng
2014,1:4 (publisert 4.juni 2014)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Urolige spedbarn

Forfatter Henriette Kyrrestad Strøm og Stein Erik Ulvund
2014,1:3 (publisert 27.mai 2014)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket DU – Depresjonsmestring for ungdom

Forfatter Øyvind Kvello
2014,1:2 (publisert 14.mars 2014)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

Forfatter Henrik Natvig & Helene Eng (revidert av Helene Eng)
2014,1:1 (publisert 22.januar 2014)

2013

Utgave 2

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

Forfatter Hege Kornør
2013,2:3 (publisert 18.desember 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Psykologisk førstehjelp

Forfatter Simon-Peter Neumer
2013,2:2 (publisert 27.november 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket PIS

Forfatter Charlotte Reedtz & Helene Eng
2013,2:1 (publisert 13.november 2013)

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMARTE FORELDRE

Forfatter Charlotte Reedtz & Helene Eng
2013,1:5 (publisert 4.juni 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

Forfatter Charlotte Reedtz & Helene Eng
2013,1:4 (publisert 12.april 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Foreldre-gruppeintervensjonen

Forfatter Sturla Fossum
2013,1:3 (publisert 9.april 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zippys venner

Forfatter Ragnhild Bjørknes
2013,1:2 (publisert 11.mars 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Gruppemodellen

Forfatter Stein Erik Ulvund & Helene Eng
2013,1:1 (publisert 2.januar 2013)

2012

Utgave 2

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Familiemodellen

Forfatter Stein Erik Ulvund & Helene Eng
2012,2:1 (publisert 21.desember 2012)

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom)

Forfatter Simon-Peter Neumer
2012,1:10 (publisert 14.juni 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Rådgiverintervensjonen

Forfatter Willy-Tore Mørch
2012,1:9 (publisert 13.juni 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Alle har en psykisk helse

Forfatter Camilla Lauritzen
2012,1:8 (publisert 5.juni 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Edinburgh-metoden

Forfatter Charlotte Reedtz
2012,1:7 (publisert 20.mars 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Venn1

Forfatter Ragnhild Bjørknes & Helene Eng
2012,1:6 (publisert 9.mars 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Hva er det med Monica?

Forfatter Ragnhild Bjørknes
2012,1:5 (publisert 9.mars 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Intervention

Forfatter May-Britt Drugli
2012,1:4 (publisert 2.mars 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Parenting

Forfatter May-Britt Drugli
2012,1:3 (publisert 1.mars 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning

Forfatter Charlotte Reedtz
2012,1:2 (publisert 25.januar 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barnas Time

Forfatter Tormod Rimehaug
2012,1:1 (publisert 25.januar 2012)

2011

Utgave 2

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Unge og Rus

Forfatter John Kjøbli
2011,2:2 (publisert 20.desember 2011)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMIL – Styrket Mestring i Livet

Forfatter Svein Arild Vis
2011,2:1 (publisert 3.oktober 2011)

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Kjærlighet og Grenser

Forfatter Ragnhild Bjørknes
2011,1:2 (publisert 31.mai 2011)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Forfatter Sturla Fossum
2011,1:1 (publisert 22.mars 2011)

2010

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zero

Forfatter Monica Martinussen & Helene Eng
2010,1:4 (publisert 30.juni 2010)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket RESPEKT

Forfatter Willy-Tore Mørch
2010,1:3 (publisert 30.juni 2010)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Jentesnakk

Forfatter Marit Hafting
2010,1:2 (publisert 13.april 2010)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringskatten

Forfatter Christopher Bratt
2010,1:1 (publisert 1.februar 2010)

Utgave 2

2009

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barneperspektivsamtalen

Forfatter Charlotte Reedtz
2009,1:8 (publisert 15.november 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket ART (Aggression Replacement Training)

Forfatter John Kjøbli
2009,1:7 (publisert 10.november 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene – Dinosaurusskolen i smågrupper

Forfatter Monica Martinussen
2009,1:6 (publisert 5.november 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringsgruppe

Forfatter Charlotte Reedtz
2009,1:4 (publisert 5.november 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Slektsfosterhjem

Forfatter Merete Saus
2009,1:3 (publisert 5.november 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Sosial ferdighetstrening for barn

Forfatter Sturla Fossum
2009,1:2 (publisert 5.november 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene (DUÅ) – Foreldretreningsprogram

Forfatter Monica Martinussen
2009,1:1 (publisert 5.november 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Forebyggende Familieintervensjon (FFI)

Forfatter Simon-Peter Neumer
2009,1:5 (publisert 5.november 2009)