For at det skal være enklere å vite hvor godt kunnskapsgrunnlaget til de ulike tiltakene er, klassifiseres de i evidensnivå. Klassifiseringen følger beskrevne kriterier for at tiltakene skal bli vurdert på samme grunnlag. Kriteriene ble revidert i 2015, og tiltak publisert før dette er klassifisert i ett av fire nivåer, mens tiltak publisert senere er klassifisert i ett av 5+1 evidensnivåer. Klassifiseringen bygger på en vurdering av tiltakets beskrivelse, teoretiske forankring, studier av tiltakets effekt og om det finnes systemer som sikrer god implementering. Planen er å gradvis oppdatere alle de gamle artiklene i henhold til nye kriterier.