• Alle
 • Fagfeller
 • Redaksjon
 • Ungsinnforfattere
 • Bente Storm Haugland

  Rolle: Forfatter/fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: Bente.Haugland@uni.no
  Tlf: 55588678
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • Bente Ødegård

  Rolle: Praksisfagfelle

  Tittel: Psykologspesialist
  Epost: Bente.Odegard@tromso.kommune.no
  Tlf: 48891339
  Tilhørighet: Tromsø kommune
  Sted: Tromsø

 • Bjørn Helge Handegård

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førstelektor
  Epost: bjorn.helge.handegaard@uit.no
  Tlf: 776 45851
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Børge Mathiassen

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Avdelingsleder
  Epost: borge.idar.mathiassen@unn.no
  Tilhørighet: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN
  Sted: Tromsø

 • Camilla Lauritzen

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: camilla.lauritzen@uit.no
  Tlf: 776 45871
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Charlotte Reedtz

  Rolle: Assisterende redaktør/Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: charlotte.reedtz@uit.no
  Tlf: 776 45866
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Christopher Bratt

  Rolle: Forfatter

  Epost: christopher.bratt@gmail.com
  Tlf: 46653396
  Tilhørighet: Statistisk analyse
  Sted: Oslo

 • Elisabeth Wulff Hansen

  Rolle: Praksisfagfelle

  Tittel: Leder av Barne- og ungdomstjenesten
  Epost: elisabeth.wulff.hansen@vefsn.kommune.no
  Tlf: 75 10 14 16
  Tilhørighet: Vefsn kommune
  Sted: Vefsn

 • Filip Drozd

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: filip.drozd@r-bup.no
  Tlf: 975 16 188
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo

 • Gro Janne H. Wergeland

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: gjwergeland@gmail.com
  Tlf: 48176828
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS og Haukeland Universitetssykehus.
  Sted: Bergen

 • Guro Hind

  Rolle: Forfatter/fagfelle

  Tittel: adjunkt/sosiallærer
  Epost: guro.hind@tromso.kommune.no
  Tilhørighet: Tromsø kommune
  Sted: Tromsø

 • Hege Kornør

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: hege.kornor@r-bup.no
  Tlf: 22586166/41225577
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo

 • Helene Eng

  Rolle: Redaksjonssjef/Forfatter

  Tittel: Universitetslektor
  Epost: helene.eng@uit.no
  Tlf: 77645879
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Henriette K. Strøm

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: henriette.kyrrestad@uit.no
  Tlf: 776 23305
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Henrik Natvig

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: henrik.natvig@psykologi.uio.no
  Tlf: 22845177
  Tilhørighet: Psykologisk institutt - UiO
  Sted: Oslo

 • John Kjøbli

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Seksjonsleder
  Epost: john.kjobli@r-bup.no
  Tlf: 93660252
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo

 • Jon Fauskanger Bjåstad

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: Jon.Bjastad@uni.no
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • Joshua Patras

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: joshua.patras@uit.no
  Tlf: 776 46265
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Karen J. Skaale Havnen

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: Karen.Havnen@uni.no
  Tlf: 55583212
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • Karine Jakobsen

  Rolle: Redaksjonsmedarbeider

  Tittel: Førstekonsulent
  Epost: karine.jakobsen@uit.no
  Tlf: 776 46396
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Ketil Lenert Hansen

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: ketil.lenert.hansen@uit.no
  Tlf: 77623273/90791116
  Tilhørighet: RKBU Nord
  Sted: Tromsø

 • Kjell Morten Stormark

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Professor
  Epost: Kjell.Stormark@uni.no
  Tlf: 55588671
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • Kyrre Breivik

  Rolle: Assisterende redaktør/Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: Kyrre.Breivik@uni.no
  Tlf: 55588421
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research
  Sted: Bergen

 • Lene-Mari Potulski Rasmussen

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Stipendiat
  Epost: lene-mari.p.rasmussen@uit.no
  Tlf: 77623270
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Lisbeth Karlsen

  Rolle: Praksisfagfelle

  Tittel: Fagkoordinator skolehelsetjenesten
  Epost: lisbeth.karlsen@tromso.kommune.no
  Tlf: 48098103
  Tilhørighet: Tromsø kommune
  Sted: Tromsø

 • Mari-Anne Sørlie

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: m.a.sorlie@nubu.no
  Tlf: 48 84 23 16
  Tilhørighet: NUBU
  Sted: Oslo

 • Marit Hafting

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: Marit.Hafting@uni.no
  Tlf: 55588678
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • May Britt Drugli

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Professor
  Epost: may.b.drugli@ntnu.no
  Tlf: 73551506 /41645838
  Tilhørighet: RKBU Midt-Norge - NTNU
  Sted: Trondheim

 • Merete Saus

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: mes028@post.uit.no
  Tlf: 776 23274
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Mona Elin Solberg

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: Mona.Solberg@uni.no
  Tlf: 55588651
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research
  Sted: Bergen

 • Monica Martinussen

  Rolle: Redaktør/Forfatter

  Tittel: Professor
  Epost: Monica Martinussen
  Tlf: 776 45881
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Ragnhild Bjørknes

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: Ragnhild.Bjorknes@uib.no
  Tlf: 55 58 32 28
  Tilhørighet: HEMIL-senteret - UiB
  Sted: Bergen

 • Rannveig Grøm Sæle

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: rannveig.sale@uit.no
  Tlf: 77644852/95846738
  Tilhørighet: Institutt for Psykologi, UiT
  Sted: Tromsø

 • Roman Koposov

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: roman.koposov@uit.no
  Tlf: 776 45880
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Sigrun Karin Ertesvåg

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Professor
  Epost: sigrun.ertesvag@uis.no
  Tlf: 5183 2931
  Tilhørighet: Læringsmiljøsenteret - UiS
  Sted: Stavanger

 • Silje Hukkelberg

  Rolle: Forfatter og fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: s.s.hukkelberg@nubu.no
  Tlf: 48 84 23 07
  Tilhørighet: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
  Sted: Oslo

 • Simon-Peter Neumer

  Rolle: Forfatter/fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: simon-peter.neumer@r-bup.no
  Tlf: 95820508 / 22586000
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo

 • Solveig Holen

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: solveig.holen@r-bup.no
  Tlf: 22586071
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo

 • Stein Erik Ulvund

  Rolle: Forfatter/fagfelle

  Tittel: professor
  Epost: s.e.ulvund@iped.uio.no
  Tlf: 22854252
  Tilhørighet: UiO
  Sted: Oslo

 • Stine Lehmann

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: Stine.Lehmann@psykp.uib.no
  Tlf: 55588332
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • Sturla Fossum

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: sturla.fossum@uit.no
  Tlf: 776 45861
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Svein Arild Vis

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: svein.arild.vis@uit.no
  Tlf: 776 23275
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Torbjørn Torsheim

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Professor
  Epost: Torbjoern.Torsheim@uib.no
  Tlf: 55 58 33 01
  Tilhørighet: Det psykologiske fakultet, UiB
  Sted: Bergen

 • Tormod Rimehaug

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Førsteamanuensis
  Epost: tormod.rimehaug@ntnu.no
  Tlf: 73551524 /91681397
  Tilhørighet: RKBU Midt-Norge - NTNU
  Sted: Trondheim

 • Trude Havik

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: førsteamanuensis
  Epost: trude.havik@uis.no
  Tlf: 51832919
  Tilhørighet: Læringsmiljøsenteret - UiS
  Sted: Stavanger

 • Willy-Tore Mørch

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Professor
  Epost: willy-tore.morch@uit.no
  Tlf: 90586722
  Tilhørighet: RKBU Nord - UiT
  Sted: Tromsø

 • Øivin Christiansen

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Forsker
  Epost: Oivin.Christiansen@uni.no
  Tlf: 55583229
  Tilhørighet: RKBU Vest - Uni Research AS
  Sted: Bergen

 • Øyvind Kvello

  Rolle: Forfatter

  Tittel: Professor
  Epost: oyvind.kvello@ntnu.no
  Tlf: 93035464 /73412509
  Tilhørighet: Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
  Sted: Trondheim

 • Åse Sagatun

  Rolle: Forfatter/Fagfelle

  Tittel: Forsker
  Epost: aase.sagatun@r-bup.no
  Tlf: 916 16 646
  Tilhørighet: RBUP Øst og Sør
  Sted: Oslo