Cool Kids er et tiltak for barn og ungdom mellom 6–18 år med symptomer på angst. Programmet kan anvendes som behandling eller som indikert forebygging. Målet er hjelpe barnet i å håndtere angstsymptomene og relaterte vansker. Tiltaket er i den nyeste kunnskapsoppsummeringen i Ungsinn tidsskrift vurdert til å ha sterk dokumentasjon på effekt, og kan dermed anses å være evidensbasert.

 

Dokumentasjon fra flere nordiske studier
Førsteamanuensis Jannike Kaasbøll fra RKBU Midt-Norge og instituttleder Per Håkan Brøndbo ved institutt for psykologi, UiT, står bak kunnskapsoppsummeringen om tiltaket i Ungsinn tidsskrift. De identifiserte åtte nordiske effektstudier av programmet, hvorav en var norsk, mens de resterende var danske. De fant også en internasjonal kunnskapsoppsummering om Cool Kids.

Forfatterne av Ungsinns kunnskapsoppsummering vurderte tiltaket til å være detaljert beskrevet, godt teoretisk forankret og med god empirisk støtte for at tiltaket reduserer symptomer på angst. Forfatterne vurderte effektstudiene til ha god kvalitet og at disse dermed dokumenterer at tiltaket er virksomt. De mente også at tiltakets gode rutiner for å sikre implementeringskvalitet sannsynliggjør at effektene vil finne sted når tiltaket brukes i vanlig praksis. Basert på dette konkluderer forfatterne med en klassifisering på evidensnivå 5 av 5 mulige som et tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen her

 

Ubehagelig symptomer
Å føle frykt i truende eller farlige situasjoner er en naturlig reaksjon som forbereder kroppen på å handle raskt for å unngå fare. Av og til dukker engstelsen opp i situasjoner som ikke er farlige, som for eksempel om man skal snakke foran klassen. Da er ikke angsten like hensiktsmessig, men det er vanlig og noe de fleste opplever fra tid til annen. Angst blir et problem om dette oppstår oftere eller med høyere intensitet enn det som er vanlig for alderen. Angstsymptomer oppleves ubehagelige og kan inkludere svetting, uklar tenkning og hjertebank. Hyppige angstreaksjoner kan også medføre andre vansker som søvnproblemer, hodepine og irritabilitet. En naturlig strategi er å unngå situasjoner eller steder som man tror vil fremkalle angsten. Dessverre kan dette forverre problemene, særlig om situasjonene har betydning for normal fungering og trivsel. Angstvansker hos barn kan gå over, men er også forbundet med en forhøyet risiko for å få angstlidelser som voksen. Kognitiv atferdsterapi er en effektiv tilnærming i forebygging og behandling av angst.

 

Lærer hvordan angsten kan håndteres og reduseres
Cool kids er et manualbasert program basert på kognitiv atferdsterapi som kan tilbys barn og ungdom med angst-symptomer. Det finnes to versjoner av tiltaket, ett for barn i alderen 7-12 år og et for ungdom i alderen 13-18 år (Chilled). De to versjonene har samme struktur, men alderstilpasset innhold, og det finnes arbeidsbøker til foreldre, barn og til ungdom. Programmet går over 10 ganger der barnet lærer om angsten, hvordan de kan kjenne den igjen og hvordan de kan håndtere den så opplevelsen ikke blir så ubehagelig. De lærer også om hvordan de kan benytte hjelpsomme tanker og gradvis eksponering for å redusere angstsymptomene. Barna øver på nye ferdigheter både i kurset og gjennom hjemmeøvelser mellom møtene. I barneversjonen av programmet involveres foreldrene i kurset, sånn at de kan støtte barna sine. Cool kids kan tilbys via spesialisthelsetjenesten eller kommunale tjenester, og det kan tilbys i gruppeformat eller som et individuelt tilbud.

 

Effekter som holdt seg over tid
Av de åtte nordiske studiene som er gjennomført på Cool kids, var seks på tiltaket gitt som behandling og to på tiltaket gitt som indikert forebygging. Studiene viste at tiltaket reduserte angst både i behandlingsstudiene og forebyggingsstudiene, og at resultatene holdt seg over tid. En av studiene fant også effekt av en nettbasert versjon av ungdomsversjonen (Chilled). En annen av undersøkelsene fant at Cool Kids programmet er lovende i å behandle angst for barn med autisme. Fire av de nordiske studiene var RCT-studier som anses som den beste metoden for å undersøke tiltaks effekter. Forfatterne av Ungsinn sin kunnskapsoppsummering vurderte den forskningsmetodiske kvaliteten på de inkluderte studiene til å jevnt over å være god, noe som har betydning for påliteligheten til forskningsresultatene. Forfatterne påpeker videre at det er en styrke at flere av studiene er gjennomført i vanlig praksis. Ungsinnartikkelen inkluderte og en internasjonal metanalyse. Denne bygget på 16 studier, 13 fra Australia og 3 fra Danmark. Metanalysen konkluderte med at Cool Kids er et program med sterk empirisk støtte.

 

RKBU Vest tilbyr utdanning
RKBU Vest er ansvarlig for implementering og kvalitetssikring av Cool Kids i Norge. Terapeuter må gjennomføre en utdanning bestående av et tre dagers innføringsseminar, veiledet praksis og et en dags erfaringssamling etter ett år.