God og regelmessig søvn er avgjørende for en god helse, både fysisk og psykisk. Sov bedre! er et helt nytt tiltak for å hjelpe barn med søvnproblemer.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

 

Sov bedre! er primært prøvd ut for barn med autisme. For disse barna er søvnproblemer vanlig, faktisk gjelder det så mange som 40 – 80 %. Mangel på søvn forverrer barnas grunnlidelse og generelle livskvalitet.

Rammer familien
Mange foreldre har redusert søvnkvalitet i et par år mens barna er små, men for foreldre med autistiske barn kan søvnmangelen vare i årevis. De har en utfordrende hverdag i utgangspunktet, og søvnmangelen blir en tilleggsbelastning for deres egen helse og for evnen til å håndtere familiesituasjonen. Barnas søvnproblemer rammer hele familien. Den vanligste hjelpen de får er sovemedisin til barnet, men behandlingen har ofte bivirkninger og søvnproblemene kommer som regel tilbake når man slutter å anvende medikamentet.

Alternativ til sovemedisin
Sov bedre! er en miljøterapeutisk behandlingsmetode av søvnforstyrrelser. Her lærer foreldre teknikker for hvordan de kan oppnå gode søvnvaner for barna. Behandlingen er ment som et bedre alternativ til sovemedisin, der hovedmålet er å oppnå resultater av lengre varighet og med færre bivirkninger. De konkrete målsetningene vil være individuelle for hver familie, og kan for eksempel være raskere innsovning, hyggelig innsovningstid, lite nattlig oppvåkning, evne til å sove alene og regelmessig søvn.

Legging uten konflikt
I selve behandlingsdelen benytter foreldrene metoder som ikke er konfliktskapende slik at barna er trette og fornøyde når de legger seg. Først jobber de med er å skape god søvnhygiene. Det vil si å bygge opp søvnbehovet og å opprette en god søvnrytme. Her er det viktig med regelmessige legge- og stå opp tider, fysisk aktivitet på dagtid samt faste rutiner for å roe kroppen ned før leggetid. I tillegg benyttes metoden leggetidstilnærming for finne leggetidspunktet der barnet sovner raskt, sover godt gjennom hele natten og er uthvilt på dagen.

Behandling via foreldrene
Intervensjonen starter med et kurs der foreldrene lærer om søvn, mekanismer for søvn og hvilke metoder som kan benyttes for å bedre søvn. Deretter kartlegges søvnvanene til barnet ved hjelp av søvndagbok og et standardisert kartleggingsverktøy. Kartleggingen synliggjør problemenes art og omfang. Utarbeidelse av behandlingsdelen gjøres av terapeuten i samarbeid med hver enkelt familie. Planleggingen tar utgangspunkt i kartleggingen og foreldrenes mål. Selve søvnbehandlingen foregår hjemme hos barnet. Der gjennomfører foreldrene de tiltakene som er planlagt og mottar veiledning fra terapeuten.

Ennå i utvikling
Sov bedre! er et tiltak som ennå er i utvikling. Foreløpig tilbys det kun via Nordlandssykehuset som har utviklet tiltaket. Det er ikke gjennomført noen effektstudier på tiltaket ennå, men det er systematisk prøvd ut gjennom et pilotprosjekt ved Autismeteamet på Nordlandssykehuset. 5 familier fikk intervensjonen. To av dem avbrøt treningen innen 6 måneder. For alle de 3 gjenværende barna ble den totale søvnkvaliteten forbedret 6 måneder etter intervensjonsstart.

Potensielt virksomt tiltak
I Ungsinn er tiltaket Sov bedre! vurdert på evidensnivå 1 som potensielt virksomt. Ungsinnpanelet vurderer at det er et stort behov for virksomme, ikke-medikamentelle behandlingstilbud, både for barn med autisme og andre barn/ungdom med søvnvansker. Panelet skriver at utarbeidelse av et fullstendig norsk materiell, vil være et viktig grunnlag for videreutviklingen av tiltaket