Tiden går fort, og brått har vi rundet et nytt år igjen. Et tilbakeblikk på 2022 viser at Olweusprogrammet var det mest besøkte tiltaket.

 

De nest mest besøkte tiltakene i 2022 var  2. COS-P, 3. PALS og 4. Mestringskatten. PALS har faktisk vært blant de tre mest besøkte tiltakene i Ungsinn de siste fem årene. Totalt hadde Ungsinn  mer enn 110.000 sidevisninger, noe som er en økning på 24% fra året før. Det ble publisert oppsummeringer om PMTO-foreldreveiledning og Skilsmissegrupper, foruten Mestringskatten.

Ny nettside
Dette året lanserte de fire regionale kunnskapssentrene en ny felles nettside; https://kunnskapombarn.no/. Her finner du informasjon om kunnskapsressurser, undervisning, kurs, samt utviklings- og forskningsprosjekter fra hele landet. Du kan melde deg på Kunnskapombarn sitt nyhetsbrev for å motta relevant og spennende informasjon om barn og unges psykisk helse.


Flere kunnskapsressurser

Vi i Ungsinn har gjennom året samarbeidet tettere med noen av de andre ressursene for oppsummert forskning. De ulike ressursene utfyller hverandre, og sammen er de nyttige kilder til informasjon for utvikling av kunnskapsbasert praksis.

PsykTestBarn finner du vitenskapelige artikler som vurderer kvaliteten på norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. I Tiltakshåndboka finner du informasjon om diagnoser og tilstander, retningslinjer og behandlingsformer. I Ungsinn finner du vurderinger av kvaliteten på programmer og enkelttiltak som kan tilbys gjennom norske tjenester. IN SUM er en database for systematiske kunnskapsoppsummeringer fra hele verden om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.

 

Tiltak som kommer
Nye oppsummeringer publiseres når de er klare, og fremover kommer det oppsummeringer om blant annet VIP Makkerskap, Cool kids og TFCO. Ungsinn sin nettside er også under revisjon, så her vil det komme nyheter utover året.

Nyttårsforsettet vårt i Ungsinn for 2022 var å sende ut ett nyhetsbrev i uken. Vi fortsetter med dette i 2023, og ser frem til et nytt og spennende år.