En rød og en grønn plastfigur, «hjelpehender», samt et hefte er blant midlene i skrinet som skal hjelpe barn og unge i samtaler om vanskelige tema. Førstehjelpsskrinene er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes sammen med en faglig referansegruppe fra det norske psykisk helsevernmiljøet.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Grønntanker og Rødtanker
Gjennom Psykologisk førstehjelp lærer barna at de kan påvirke hvordan de har det ved det de tenker og det de gjør. Begrepene Grønntanker og Rødtanker benyttes der Rødtanker er negative tanker og Grønntanker er mer hensiktsmessige og realistiske tanker. I tiltaket øver barnet på å forholde seg til Rødtanker og Grønntanker som noe utenfor seg selv. På denne måten kan de hjelpes til å gi makt til de tankene de ønsker.

Når følelser blir vanskelige
«Hjelpehånden» er et hjelpemiddel for å gjøre en ryddejobb når tanker og følelser blir vanskelige og uoversiktlige. Dette er en øvelse der barna gjennom å fylle ut hjelpehånden får hjelp til å håndtere vanskelige situasjoner.

Tilgjengelig for alle
Det finnes to versjoner av førstehjelpsskrinene, ett for barn mellom 8 og 12 år og ett for ungdom mellom 13 og 18 år. Førstehjelpsskrinene blir gitt ut av Gyldendal Akademisk og er tilgjengelig for privatpersoner og tjenesteapparatet gjennom bokhandlere.

Potensielt virksomt
«Psykologisk Førstehjelp» er vurdert av Ungsinnpanelet som potensielt virksomt. Ungsinn beskriver tiltaket som et resultat av en god idé og med et morsomt og appellerende arbeidsmateriell. Skrinene introduserer en kognitiv-atferdsterapeutisk grunnmodell til mange på en enkel og forståelig måte. Les artikkel på RBUP Vest sine sider

Se bilder av førstehjelpsskrinet og sak i RBUP Vest sitt nyhetsbrev «Aktuelt» 1-2010