Da var det plutselig blitt 2022. Vi ønsker alle barn og unge, foreldre og alle andre som direkte eller indirekte sørger for at barn og unge får en bra oppvekst, et riktig godt nytt år.

 

Et tilbakeblikk på 2021 viser at Ungsinn hadde nesten 90.000 sidevisninger. De mest besøkte tiltakene var PALS, ICDP, COS-P og Olweusprogrammet. Under finner du lenker til nyeste oppsummering og nyhetssak om disse programmene. Vi håper dere fortsetter å finne innholdet på Ungsinn nyttig. Fra vår side er nyttårsforsettet  å sende ut nyhetsbrev fra Ungsinn oftere.

PALS

PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø (2. utg.)

Et godt læringsmiljø for barn i grunnskolen

 

ICDP

ICDP (2. utg.)

Støtte i foreldrerollen

 

COS-P

Circle of Security (COS) International – Parenting (COS-P) (2.utg.)

Foreldrekurs for å fremme trygg tilknytning

 

Olweusprogrammet

Olweus programmet (OBPP) – et skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. utg.)

Virksomt tiltak mot mobbing