RKBU Nord tilbyr et gratis webinar om virksomme tiltak for barn og unge, 7. desember kl 14.-15.

 

Godt psykisk helsearbeid for barn og unge kan både forebygge utvikling av psykiske vanskelige  senere i livet, men også bedre situasjonen og livskvaliteten  her og nå. 

Forutsetningen er at innsatsene er virksomme. I webinaret vil vi vise hvordan du som arbeider med barn og unge kan finne kunnskap om effekten av tiltak, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen til å skape gode tilbud for barn og unge.

Webinaret er relevant for deg som jobber i eller har anvaret for en tjeneste for barn, unge eller deres familier.

Foreleser: Førstelektor Helene Eng.