Systemet med klassifiseringer i Ungsinn skal gi rask innsikt i hvor god dokumentasjon som finnes på tiltak. Her finner du en oversikt over hvordan du kan forstår de ulike nivåene med en oppsummering av kravene til hvert nivå.

 

Alle artiklene i Ungsinn svarer på det samme forskningsspørsmålet: Er tiltak X virksomt utøvd i vanlig praksis i Norge. Dette spørsmålet besvares i form av en konklusjon, der tiltaket klassifiseres og klassifiseringen begrunnes. De fullstendige kritieriene for klassifisering finnes i et egen brosjyre.