Implementere.no er en ny nettressurs for dere som etablerer tilbud til barn og unge. Siden støtter dere i arbeidet med å sikre kvalitet og varighet.

 

Om du har en rolle i en implementeringsprosess, kan dette være en nyttig ressurs for deg. Dette gjelder enten du holder på å ta initiativ til en etablering eller du er involvert i et implementeringsarbeid som allerede er påbegynt.

 


Guider deg gjennom implementeringsprosessen
For at et nytt tiltak skal bidra til en bedre tjeneste for barn og unge er vi avhengig av to faktorer. Det ene er at tiltaket vi etablerer er virksomt, det andre er at implementeringen er god. Implementere guider deg gjennom prosessen fra du ser at det er behov for å etablere et tiltak til tiltaket er etablert og i drift. Gjennom nettsiden får du grunnleggende kunnskap om implementering gjennom korte tekster og videoer. I tillegg inneholder nettsiden en modell og verktøy som er den praktiske støtten i ditt implementeringsarbeid. Innholdet du finner på nettsiden er basert på forskning, men praktisk rettet.

Utviklet av de fire regionale kunnskapssentrene for barn og unge  i samarbeid
Implementere er utviklet av de fire regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør) på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.