Flere kunnskapsoppsummeringer er under arbeid, noen er oppdateringer av gamle, og noen er av tiltak som ikke har vært beskrevet i Ungsinn tidligere. Artikler om disse tiltakene vil bli publisert i Ungsinn i fremover.

 

Tiltak Beskrivelse
Kjærlighet og grenser Kjærlighet og Grenser er et rusforebyggende program rettet mot unge i alderen 10-14 år. Tiltaket tilbys gjennom skolen og involverer både ungdom og foreldre. I Norge tilbys programmet i 7. og 8. klasse. En 3. utgave av kunnskapsoppsummeringen om Kjærlighet og grenser publiseres snart.
Mestringskatten Mestringskatten er et behandlings program for barn og ungdom med angstplager eller angstlidelser. Det er to versjoner av programmet; ett for barn i alderen 7-13 år og ett for ungdom i alderen 14-17 år. En 3. utgave av kunnskapsoppsummeringen om Mestringskatten publiseres snart.
TIBIR – foreldregruppe TIBIR foreldregruppe er en gruppeversjon av PMTO. Tiltaket tilbys til familier der barna har begynnende atferdsvansker eller alvorlige atferdsvansker. En oppdatert artikkel i Ungsinn der tiltaket er vurdert etter de nyeste kriteriene forventes å bli publisert i begynnelsen av 2022.
Cool kids/Chilled Cool Kids er et program for behandling og forebygging av angstlidelser/angstsymptomer hos barn (7-12 år) og ungdom (13-18 år). Programmet kan gis i grupper eller individuelt. En kunnskapsoppsummering om tiltaket forventes å bli publisert i begynnelsen av 2022