Ti nye Ungsinnforfattere og 3 nye praksisfagfeller har vært gjennom opplæring i Ungsinn sine prosedyrer og kriterier for klassifisering og vurdering av tiltak. Opplæringen foregikk i vakre Lofoten.

 

De som skriver Ungsinnartiklene er forskere fra ulike forskningsmiljø i hele landet. De har alle temaer innen barn og unges psykiske helse som sitt arbeidsområde, og noen av dem har selv erfaring med implementering eller evaluering av tiltak. Før de kan skrive artikler for Ungsinn, må de ha denne opplæringen. Praksisfagfellene er fagfolk som jobber i ulike tjenester rettet mot barn og unge. Deres rolle er å lese gjennom et utkast av artikkelen før den er endelig godkjent, og gi redaktøren sine vurderinger av hvor forståelig artikkelen er.

 

Fra venstre på bildet: Ann-Elene Jensen fra PPT Tromsø kommune, Lise Aanes Andersen fra Barnevernstjenesten i Narvik kommune, Britta-Karing Strømholdt fra Barnevernstjenenesten i Narvik kommune, Yngvild Danielsen fra Universitetet i Bergen, Kristel Høie Nilsen fra RKBU Nord, Kurt Henrik Dalmo fra RKBU Nord; Claire Degail fra RKBU Nord, June Forsberg fra RKBU Nord, Ingri Myklestad fra Folkehelseinstituttet, Marte Rye fra RKBU Nord, Reidar Jacobsen fra Universitetet i Bergen, Kjersti Bergum Kristensen fra RKBU Nord, Ingunn Mundal fra RKBU Midt Norge/Høgskolen i Molde, Monica Martinussen fra RKBU Nord, Kyrre Breivik fra RKBU Vest, Sondre Aasen Nilsen fra RKBU Vest, Marit Larsen fra RKBU Vest og Ane-Marte Solheim Skar fra Folkehelseinstituttet.

 

Opplæringen gis av redaksjonen og går ut på å sette forfatterne godt inn i Ungsinns sin metode for kunnskapsoppsummeringer, slik at vurderinger og klassifisering for de ulike tiltakene blir gjort på så likt grunnlag som mulig. Forfatterne har på opplæringen lært om kriteriene og øvd på å gjøre den type vurderinger som skal gjøres i en Ungsinnartikkel.

Praksisfagfellene lærte også om kriteriene. I tillegg har de øvd på vurderingene i sin rolle, samt jobbet med hvordan Ungsinnartikler kan benyttes i utviklingen av kunnskapsbasert praksis og hvordan nettsiden Implementere.no kan være til nytte i tjenestene.