Ti nye Ungsinnforfattere og 3 nye praksisfagfeller har vært gjennom opplæring i Ungsinn sine prosedyrer og kriterier for klassifisering og vurdering av tiltak.

De nye forfatterne går nå i gang med å utarbeide nye artikler for Ungsinn og praksisfagfellene er klare for å vurdere nye artikler.

Øverst fra venstre på bildet: Silje Hukkelberg, forsker ved NUBU; Filip Drozd, forsker ved RBUP Øst og Sør; Rannveig Grøm Sæle,  førsteamanuensisi ved Institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitetet, Helene Eng, redaksjonssjef for Ungsinn; Ketil Lenert Hansen, førsteamnuensis ved RKBU Nord; Kyrre Breivik, forsker ved RKBU Vest, Åse Sagatun, forsker ved RKBU Øst og Sør; Torbjørn Torsheim, professor ved Det psykologiske fakultet ved Universitet i Bergen og Mona Solberg, forsker ved RKBU Vest. Nederst fra venstre:  Katarina Kjærandsen, stipendiat ved RKBU Nord; Mari-Anne Sørlie, forsker ved NUBU; Lisbeth Karlsen fagkoordinator for skolehelsetjenesten ved Tromsø kommune; Elisabeth Wulff Hansen, enhetsleder for barne- og ungdomstjenesten i Vefsn kommune; Monica Martinussen, sjefsredaktør for Ungsinn og professor ved RKBU Nord; Charlotte Reedtz, assisterende redaktør for Ungsinn og førsteamanuensis ved RKBU Nord; Karine Jakobsen, redaksjonsmedarbeider for Ungsinn og Bente Ødegård, psykologspesialist ved Tromsø kommune.

Opplæringen går ut på å sette forfatterne godt inn i Ungsinns sin metode for kunnskapsoppsummeringer, slik at vurderinger og klassifisering for de ulike tiltakene blir gjort på så likt grunnlag som mulig. Forfattere av artikler er forskere fra ulike forskningsmiljøer i Norge. I tillegg har det vært noen praktikere med på opplæringen. Deres rolle er å være praksisfagfeller som skal bidra til at artiklene er forståelige for praktikere og beslutningstakere uten vitenskapelig bakgrunn.