Nå er de nye kriteriene og tenkningen som ligger til grunn for dem presentert i en brosjyre.


Grundig innføring i kriteriene
Brosjyren er nærmest en liten bok og gir en grundig innføring i både formålet med Ungsinn, det vitenskapelige grunnlaget, kriterier og prosedyrer.  Om du ønsker den tilsendt i post, send en e-post til karine.jakobsen@uit.no. Brosjyren i pdf-format finner du her:

Nye kriterier og prosedyrer for klassifisering av tiltak.

Er tiltaket virksomt?
Gjennom sine artikler formidler Ungsinn en grundig og uavhengig vurdering av evidensen for enkelttiltak i Norge. Nettsiden er nå blitt et elektronisk vitenskapelig tidsskrift der alle artiklene er kunnskapsoppsummeringer om psykososiale intervensjoner (tiltak). Forskningsspørsmålet for alle artiklene er:

Er tiltak X virksomt tilbudt i vanlig praksis i Norge?

Hver artikkel avsluttes med en konklusjon på dette forskningsspørsmålet der evidensen for tiltaket klassifiseres på ett av fem nivå:

Nivå 1: Godt beskrevet tiltak
Nivå 2: Teoretisk begrunnet tiltak
 Nivå 3: Tiltak med noe dokumentasjon på effekt
 Nivå 4: Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt
 Nivå 5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

Konklusjonene baseres på en vurdering av tiltakets beskrivelse, dets teoretiske forankring, kvaliteten på eventuelle effektstudier, påliteligheten av resultatene i disse studiene, størrelsen på eventuelle effekter og tiltakets kvalitetssikringssystemer.

Hva er nytt?
Ungsinn skal være en nyttig kilde til informasjon i viktige beslutninger om hvilke tiltak som skal implementeres i tjenestene, og dermed hvilke tilbud barn, unge og deres familier får. Det overordnede formålet med å publisere denne type kunnskapsoppsummeringer er det samme som tidligere, nemlig å bidra til bedre kvalitet i arbeidet med barn og unges psykiske helse. Målet skal nås gjennom å gjøre kunnskap om kvaliteten og effekten av ulike tiltak tilgjengelig, stimulere til utvikling av mer kunnskap og bidra til kunnskapsoversikter.

Revisjonen av kriteriene er gjort for å møte disse målene bedre. Et enklere klassifiseringssystem skal gjøre det lettere for leserne å forstå og benytte seg av informasjonen i artiklene. Samtidig er det en grundigere vurdering som ligger til grunn for konklusjonen enn det var tidligere. Blant annet gjøres det nå en gradering av hver studies kvalitet. Dette har betydning på hvor mye vi kan stole på funnene fra forskningen, og dermed i hvor stor grad denne forskningen bør vektlegges som dokumentasjon på effekter av tiltaket. Det legges også særlig vekt på hvilke systemer som foreligger for å sikre god implementeringskvalitet. Dette har stor betydning for om positive funn fra forskning også vil finne sted når tiltaket benyttes i vanlig praksis.

Gamle beskrivelser blir oppdatert
Nytt er det også at alle forfattere for tidsskriftet i tillegg til å ha vitenskapelig kompetanse, også må ha opplæring i Ungsinn sine kriterier. Nå har vi utdannet de 25 første, og de er godt i gang med å oppdatere gamle beskrivelser etter nytt format og nye kriterier. Nye oppdateringer kommer fortløpende som det er ferdige.

Ta gjerne også en titt på de to nyeste artiklene i Ungsinn som er utformet i det nye formatet og etter nye kriterier:

Reedtz, C. & Lauritzen, C. (2015). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Edinburgh-metoden (2.utg.). Ungsinn, 2:2.

Eng, H., Patras, J. & Handegård, B. H. (2015). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket TIBIR – Rådgiverintervensjonen (2.utg.). Ungsinn, 2:1.