25 forskere fra RKBU Vest, Læringsmiljøsenteret, RBUP Øst og sør, Universitetet i Oslo og RKBU Nord har gjennomgått Ungsinns første forfatteropplæring. Nå er de klare for å oppdatere artiklene i Ungsinn i henhold til nye kriterier.

 

For å sikre best mulig kvalitet, skal alle som skriver artikler til Ungsinn ha gjennomført en opplæring. Kurset gis for at forfatterne skal få sette seg godt inn i prosedyrer og kriteriene for klassifisering av tiltak i Ungsinn. I god implementeringsånd inneholdt kurset både klassiske forelesninger og ferdighetstrening. På opplæringen deltok også to praksisfagfeller. Deres rolle i tidsskriftet er å gi tilbakemelding til redaktøren på om artiklene er leservennlige og forståelige for praksisfeltet.