Her finner du versjon 2.1 av Ungsinn sine kriterier og prosedyrer for klassifisering av tiltak.

Dette er en oppdatering av de reviderte kriteriene til Ungsinn som ble lansert i 2016. Det vil si at denne versjonen (v2.1) ikke representer vesentlige endringer i måten
tiltak vurderes på, men det er lagt til noen mindre endringer og presiseringer. De to viktigste
endringene er at det er lagt til et nivå 0 (uvirksomme tiltak) i tillegg til de fem evidensnivåene
lansert i v2.0. Den andre endringen er at det er inkludert et appendix av statistiker Bjørn-Helge
Handegård om beregning av effektstørrelser i flernivå-analyser. I tillegg er det presisert en del
uklarheter i beskrivelsen av evidensnivåene og rettet opp skrivefeil.

De første kriteriene for klassifisering av tiltak ble utarbeidet i forbindelse med utviklingen
av Ungsinn i 2009. Kriteriene ble etter hvert videreutviklet og revidert, og det nye systemet
(v2.0) ble publisert i 2016. Brosjyrer fra begge utgaver og versjoner av kriteriene finnes her