Forsker Kyrre Breivik ved RKBU Vest har blitt ny assisterende redaktør i Ungsinn. Til daglig forsker han blant annet på mobbing i skolen og barns tilpasning etter skilsmisse. Kyrre har høy forskningsmetodisk kompetanse, og vi er glad for ha ham med i redaksjonen. Kyrre vil styrke Ungsinn med sine brede kompetanse i evalueringsforskning og metodologi.  Han vil også bidra til å sikre habilitet i redaktørrollen ved at han representerer en annen institusjon enn de øvrige redaktørene.

Redaksjonen består nå av

Sjefredaktør Monica Martinussen, RKBU Nord
Assisterende redaktør Charlotte Reedtz, RKBU Nord
Assisterende redaktør Kyrre Breivik, RKBU Vest
Redaksjonsjef Helene Eng, RKBU Nord
Redaksjonsmedarbeider Karine Jacobsen, RKBU Nord