En rød og en grønn plastfigur skal sammen med “hjelpehender” hjelpe barn og unge med å håndtere vanskelige situasjoner. Psykologisk førstehjelp har utviklet nytt materiell og oppnådd ny klassifisering i Ungsinn.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Gi makt til de gode tankene
Gjennom Psykologisk førstehjelp lærer barn og unge at de kan påvirke hvordan de har det ved å ta styringen over det de tenker og det de gjør. Dårlige følelser kommer som regel av negative tanker, og ofte er vi ikke en gang klar over disse tankene. De kommer automatisk. Noen ganger er de lite hensiktsmessige, og heller ikke særlig realistiske. For eksempel om man gruer seg til noe som egentlig ikke er farlig, som å holde en presentasjon foran klassen. Eller man er redd for at andre ikke liker en. Ved å være bevisst på eget tankemønster kan man trene på å gi makt til de hensiktsmessige og gode tankene. Det gjør det lettere å håndtere utfordrende situasjoner.

Se filmen: Like or not – Psykologisk førstehjelp

Grønntanker og Rødtanker
I Psykologiske førstehjelp brukes begrepene Rødtanker og Grønntanker. Rødtanker er de negative tankene som får oss til å få dårlige følelser. Grønntanker er de hensiktsmessige og realistiske tankene. I tiltaket øver barnet på å forholde seg til Rødtanker og Grønntanker som noe utenfor seg selv og noe som de kan påvirke. Tankene illustreres ved hjelp av en rød og en grønn figur.

Ryddejobb
Det er lurt å gjøre en ryddejobb når tanker og følelser blir vanskelige og uoversiktlige. I Psykologisk førstehjelp fyller barna ut “hjelpehånden”. Gjennom denne øvelsen blir de bevisst på hva som er rødtanker, hva som er grønntanker, hva de kan gjøre selv for at situasjonen skal bli bedre og hvem de kan spørre om hjelp.

Se filmen: Frykt & røde og grønne tanker – Psykologisk førstehjelp

Tilgjengelig for alle
Psykologisk førstehjelp kan kjøpes i bokhandelen. Materiellet kan brukes av barnet alene eller med veiledning fra en voksen. En ny veileder beskriver hvordan Psykologisk førstehjelp kan tilbys som veiledet selvhjelp gjennom tjenester i førstelinjen. Det finnes to versjoner av førstehjelpsskrinene, ett for barn mellom 8 og 12 år og ett for ungdom mellom 13 og 18 år.

Sannsynlig virksomt
Psykologisk Førstehjelp var tidligere klassifisert som potensielt virksomt på evidensnivå 1 i Ungsinn. Det er nå gitt ut nytt materiell som tydeliggjør den teoretiske forankringen.. Beskrivelsene klargjør også hvordan tiltaket kan brukes enten som ren selvhjelp, som veiledet selvhjelp eller som supplement ved behandling. Ungsinnpanelet har derfor gjort en ny vurdering av tiltaket og klassifisert det på evidensnivå 2, sannsynlig virksomt tiltak.  Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) i Bergen er gang med en effektstudie av Psykologisk førstehjelp gitt som veiledet selvhjelp til ungdom med mindre angstsymptomer. Når resultatene fra denne studien foreligger, vil Ungsinn vurdere tiltaket på nytt.

Se filmen: Å prøve og feile – Psykologisk førstehjelp

Se opplæringsfilmen til Psykologisk førstehjelp