Annethvert år samles fagfolk og forskere på Barn og unge kongressen i Bergen. I år er tiltaksforskning fast innslag på parallellsesjonene begge dager.

Målet med Barn- og ungekongressen er å skape oppmerksomhet rundt arbeid med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern. Kongressen samler fagfolk og forskere på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner og er et samarbeid mellom RKBU/ RBUP, NUBU, NBUP og Folkehelseinstituttet.

I år er endelig konferansen fysisk igjen, men det er også mulig å delta digitalt. Les mer om kongressen og meld deg på her: https://www.barnogungekongressen.no/

God kvalitet i forskningen på tiltak, gir pålitelig kunnskap om tiltakenes kvalitet. Dette er viktig i utviklingen av gode tilbud til barn og unge. I løpet av de to dagene kan du få med deg følgende parallellsesjoner om tiltak og tiltaksforskning:


Samarbeid mellom forsker og kommune
med Arnfinn Helleve, forsker og leder av Senter for evaluering av folkehelsetiltak, Folkehelseinstituttet, og Kjell Morten Stormark, forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE.

Finansiering og implementering med Ragnhild Bang Nes, forsker, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.

Hvordan forske på implementering og bærekraft (sustainability)? med Lene-Mari Rasmussen, førsteamanuensis, RKBU Nord, UiT – og Thomas Engell, forsker, RBUP Øst og Sør.

Effektevaluering: Hvilke tiltak skal vi velge? Representanter for Ungsinn, Psyktest, Tiltakshåndboka, In sum, og FHI presenterer sine oversikter over anbefalte tiltak for barn og unge.

Effektevaluering: Hvordan måle effekten av et tiltak? Monica Martinussen – UiT og Simon-Peter Neumer – RBUP Øst og Sør.

I tillegg inviterer arrangørene til paneldebatt om effektevaluering: Hva er kriteriene for når man kan si at et tiltak har effekt/anbefales til brukerne? Ellers vil kongressen ha fokus på tverrfaglighet i tjenestene og barnas rett til medvirkning. Hvordan kan vi jobbe sammen for barnas beste?