En grønn og en rød bamse skal hjelpe barn i barnehagen til å forstå sine egne følelser, ta vare på seg selv og være hensynsfulle mot andre.


Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

I en vanlig barnehagehverdag opplever barn en rekke situasjoner som fremkaller hele spekteret av følelser. Materiellpakken Grønne tanker – glade barn hjelper barna å skjønne hvordan følelser oppstår, på hvilken måte de kan regulere egne følelser, hvordan de kan forstå hva andre barn føler og hvordan de kan hjelpe hverandre til å ha det bra. Alt dette skal bidra til å skape en god hverdag i barnehagen for både barn og voksne.

Maurtua barnehage
Gjennom materiellet blir man kjent med Maurtua barnehage. Her går Lars, Petter, Ingrid, Hassan og alle de andre barna. I barnehagen har de det stort sett bra, men noen ganger kommer de opp i situasjoner som gjør at de erfarer negative følelser også. Enkelte av barna opplever dette mer enn andre, for eksempel Emil som har ekstra lett for å bli sint. Roald er redd for å være alene og Trine synes noen ganger det er litt vanskelig å spørre de andre om å få være med i leken.

Rydde bort negative følelser
Innholdet i Grønne tanker – glade barn har sin forankring i grunnleggende kognitiv atferdsterapi. Denne metodikken brukes for å trene på å rydde bort uhensiktsmessige negative følelser. Utgangspunktet er en antagelse om at negative tanker ligger til grunn for negative følelser. Ved å bli bevisst på hva slags tanker dette er, ved å gi makt til alternative realistiske tanker, vil man påvirke følelsene sine til å bli mer positive. I tiltaket Grønne tanker – glade barn er denne metodikken tilpasset barn i alderen 4-7 år.

bamserodgronn

 

Ulike pedagogiske virkemidler
Gjennom undervisningsmateriellet får barnehagepersonell en rekke verktøy for å skape en felles begrepsforståelse som igjen kan benyttes ved små og store hendelser i barnehagehverdagen. I pakken presenteres ulike pedagogiske virkemidler som leker, øvelser, digitale spill, filmer og musikkvideoer samt refleksjoner rundt bilder, temaer og historier. Veilederen beskriver hvordan tiltaket kan implementeres på en systematisk måte og organisasjonen Voksne for barn tilbyr opplæring i tiltaket. Det anbefales at barnehageansatte gjør seg kjent med materialet før det anvendes, at de gjennomfører opplæringen og at barnehagen setter av tilstrekkelig tid til forberedelse av samlingsstundene.

Sannsynlig virksomt tiltak
Tiltaket Grønne tanker – glade barn er nytt, og det er ikke gjort noen evalueringer av tiltaket ennå. I Ungsinn er tiltaket klassifisert som sannsynlig virksomt. Det er vurdert som et tilfredsstillende beskrevet tiltak med god teoretisk forankring. Foreløpig har ikke tiltaket noen systemer som sikrer at tiltaket utøves slik det er tenkt i tjenestene.

Innholdsrik materiellpakke

Materiellpakken består av:
-en flippover
-boken «Sint og glad i barnehagen»
-to grønne og to røde bamser
-veileder

Flippoveren har i alt 18 temaer og kan brukes i barnehagens samlingsstunder for å lære barna om følelser og hvordan de kan fremme positive følelser hos seg selv og andre. Boken inneholder 3 barnehistorier der vi får vite hvordan Emil, Roald og Trine har det, og hvordan de håndterer sine utfordringer. I tillegg finnes et digitalt læremateriell tilgjengelig på www.salaby.no. Den røde og den grønne bamsen representerer de negative og de alternative tankene. De dukker opp både på flippoveren, i boken og i det digitale materiellet.

dobbeltmateriellbilde