I slutten av august ble Ungsinn sin andre forfattersamling arrangert på Fevik mellom Grimstad og Arendal. Samlingen omhandlet alt fra detaljerte forskningsmetodiske problemstillinger til de store spørsmålene om hvilke områder det er viktigst å tilby barn og unge dokumentert virksomme tiltak.

 

Oppdatert på nyere metoder

En av problemstillingene som ble diskutert var frafall i studier. I mange studier er det en utfordring at svarprosenten ikke blir så høy som man ønsker, og at mange av deltakerne faller fra underveis. Det kan og se ut til at nedgang i svarprosent har økt de senere år. Kanskje får vi alle tilsendt så mange spørreskjemaer at motivasjonen for å svare på dem ikke er så høy. Uansett, så har dette har betydning for hvordan man forstår resultatene. Under samlingen fikk forfatterne en oppdatering på nye statistiske tilnærminger for å håndtere frafall av data, og det ble diskutert hvilken betydning disse metodene kan ha for Ungsinnartiklene.

Andre temaer som ble tatt opp var hva man som ungsinnforfatter bør legge vekt på i vurderingen av måleinstrumenter, hvordan man kan vurdere teoretisk forankring og hvor store effekter som skal til for å kunne hevde at den har praktisk betydning for vanlig praksis. I tillegg ble forfatterne oppdatert på siste nytt og fremtidige planer i Ungsinn.

 

Forfattere fra hele landet

De som skriver de vitenskapelige artiklene til Ungsinn er alle forskere innen barn og unges psykiske helse og oppvekst. De er ansatt ved ulike forskningsmiljøer i Norge. De fleste har sin hovedstilling ved et av de regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU nord, RKBU Midt Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør), men Ungsinn har og forfattere som jobber ved universitetene, Læringsmiljøsenteret, Helseforetakene og Nasjonalt kunnskapskapssenter for barn og unges utvikling (NUBU). De har sin spisskompetanse på ulike områder innen barn og unges psykiske helse og oppvekst, og mange har selv erfaring med å forske på effekter av ulike tiltak for barn og unge. Som Ungsinnforfattere har de tidligere gjennomgått en opplæring i Ungsinn sine kriterier.

Ungsinn har arrangert én samling tidligere. Denne var i 2018 i Nord-Norge. På grunn av pandemien gikk det 4 år før neste samling. Det er hele tiden utvikling i forskningsfeltet, og det er nyttig for Ungsinn at forfatterne får mulighet til oppdatere seg på nye metoder, og at de kan integrere den kunnskapen inn i nye Ungsinnartikler. Intensjonen med samlingene er også å skape et godt miljø mellom forfatterne og mellom forfattere og redaksjon for å etablere et godt utgangspunkt for samarbeid i fremtidige skriveoppgaver.