Forrige uke arrangerte vi i Ungsinn vår første forfatter workshop.

24 forfattere fra hele landet var samlet for å dele erfaringer og få faglig oppdateringer. Samlingen ble benyttet til å diskutere problemstillinger rundt bruken av kriteriene, planlegge videre arbeid med kunnskapsoppsummeringer, samt at forfatterne fikk forelesninger om nyere statistiske metoder.

 

Vi fikk og anledning til å samle den nye redaksjonen. Fra venstre redaksjonsmedarbeider Karine Jacobsen, redaksjonssjef Helene Eng, assisterende redaktør Charlotte Reedtz, sjefsredaktør Monica Martinussen og assisterende redaktør Kyrre Breivik