Fra høsten 2021 har Ungsinn fått nye redaksjon, og for første gang på lenge har vi fått tatt et bilde der alle er fysisk samlet. Fra venstre: Monica Martinussen, Kurt Henrik Dalmo, Marte Rye, Kyrre Breivik, Helene Eng og Charlotte Reedtz.

 

Ny sjefsredaktør er professor Charlotte Reedtz ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord (RKBU Nord). Charlotte har vikariert som sjefsredaktør tidligere, og har vært en del av Ungsinn-prosjektet siden de første begynnende idéene. Som forsker har hun blant annet jobbet med områdene barn med atferdsvansker, foreldreveiledningsprogrammer og barn av psykisk syke foreldre.

Professor Monica Martinussen har vært sjefsredaktør for Ungsinn siden starten. Når Monica nå er blitt instituttleder ved RKBU Nord , trer hun ut av rollen som sjefsredaktør i Ungsinn. Hun blir imidlertid værende medlem av redaksjonen. Monica har forsket på en rekke temaer innen psykologi og har spesiell interesse for kvantitative forskningsmetoder og metaanalyser.

Kyrre Breivik fortsetter som assisterende redaktør i Ungsinn. Han er forsker ved RKBU Vest, der han blant annet jobber med skoleprogrammer og hvordan man kan forebygge og forhindre mobbing i skolemiljøet.

Marte Rye er førsteamanuensis ved RKBU Nord og er kommet inn som ny assisterende redaktør. Marte er psykologspesialist med erfaring både fra praksisfeltet og forskning. Hun har blant annet forsket på holdninger til evidensbasert praksis blant klinikere.

Kurt Henrik Dalmo er forskningsrådgiver ved RKBU Nord med en PhD i historie som bakgrunn. Han er redaksjonsmedarbeider i Ungsinn, men arbeider også med andre forskningsprosjekter ved instituttet.

Helene Eng er førstelektor ved RKBU Nord og redaksjonssjef for Ungsinn. Hennes utdanningsbakgrunn er fra medisinsk biologi. Hun har ledet arbeidet med å utvikle og drifte Ungsinn siden starten, og har særlig interesse for hvordan kunnskap fra forskning skal komme samfunnet til nytte.