Tidsskriftet Ungsinn (ISSN 2464-2142) eies og drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Ungsinn

Sjefsredaktør Kyrre Breivik
Tlf: 555 88421
e-post: kybr@norceresearch.no

Assisterende redaktør Marte Rye
Tlf: 77625187
e-post: marte.rye@uit.no

Redaksjonsmedlem Monica Martinussen
Tlf.: 776 45881
e-post: monica.martinussen@uit.no

Redaksjonssjef Helene Eng
Tlf: 776 45879
e-post: helene.eng@uit.no

Redaksjonsmedarbeider Kurt Henrik Dalmo
Tlf: 776 60306
e-post: kurt.h.dalmo@uit.no

Sjefsredaktør (permisjon) Charlotte Reedtz
Tlf: 77 64 58 66
e-post: charlotte.reedtz@uit.no

 

RKBU Nord
Tlf.: 776 44000 (sentralbord UiT)
e-post: post.rkbu@helsefak.uit.no

Postadresse:
RKBU Nord
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Universitetsvegen 61, MH2 

Web: rkbunord.uit.no