Tidsskriftet Ungsinn (ISSN 2464-2142) eies og drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Ungsinn

Sjefsredaktør Monica Martinussen
Tlf.: 776 45881
e-post: monica.martinussen@uit.no

Redaksjonssjef Helene Eng
Tlf: 776 45879
e-post: helene.eng@uit.no

Assisterende redaktør Charlotte Reedtz
Tlf: 776 45866
e-post: charlotte.reedtz@uit.no

Assisterende redaktør Kyrre Breivik
Tlf: 555 88421
e-post: kybr@norceresearch.no

Redaksjonsmedarbeider Karine Jakobsen
Tlf: 776 46396
e-post: karine.jakobsen@uit.no

 

RKBU Nord
Tlf.: 776 44000 (sentralbord UiT)
e-post: post.rkbu@helsefak.uit.no

Postadresse:
RKBU Nord
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Gimleveien 78
9038 TROMSØ

Web: rkbunord.uit.no